Samenwerken in het verpleeghuis

Geef jij regelmatig advies aan collega’s over benadering van een bewoner, bijvoorbeeld een zorgteam? Heb jij soms het idee dat deze adviezen niet worden opgevolgd en geeft dit frustratie? In deze training willen we jou coachende vaardigheden leren, waarbij jij de ander kan helpen om in beweging te komen.

De ander (collega, team of familie) die om advies vraagt is vaak ergens mee aan het worstelen en ziet dan weinig perspectief meer. Als jij dan concrete adviezen geeft, kan dit soms juist tot weerstand leiden of voor onzekerheid bij de persoon zelf. Dit heeft als gevolg dat er geen beweging en verandering komt. De ander raakt gefrustreerd en de bewoner krijgt nog steeds niet de juiste zorg. Doordat jij een meer coachende houding aanneemt, kan je met de ander oplopen en helpen om weer meer perspectief te zien. Je doel is dan niet dat de ander gaat doen wat jij adviseert, maar dat de ander een stapje verder komt in de ontwikkeling en als gevolg daarvan daadwerkelijk anders gaat handelen.  

In de cursus leer je meer over wie jij bent in je rol van begeleider van anderen. Je leert meer over teamprocessen en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast is er aandacht voor systemisch werken met familie. Kortom: de vaardigheden die je niet leert tijdens de universitaire opleiding, maar wel erg fijn zijn in je dagelijkse werk. Samen kom je namelijk veel verder dan alleen! Als je echt samen kunt optrekken, heb je veel meer positieve invloed op het leven van de bewoner.