Coachende vaardigheden voor psychologen in het verpleeghuis

Coachende vaardigheden voor psychologen in het verpleeghuis.

Doelgroep:
Alle psychologen die in het verpleeghuis werken. Het maakt niet uit of je meer of minder ervaring hebt. Dus een beginnende masterpsycholoog is welkom, maar ook een ervaren GZ-psycholoog.

Waarom deze cursus?
Het werk van een psycholoog in het verpleeghuis is erg veelzijdig en interessant. Geen dag is hetzelfde en het werk is afwisselend en complex. Jouw hulp wordt gevraagd bij het meedenken over erg ingewikkeld gedrag bij bewoners met allerlei soorten problematiek. De zorgteams kijken vaak naar jou voor een oplossing voor heftige problemen. Dit is een leuke, maar ingewikkelde opgave.  

Veel psychologen die in het verpleeghuis werken geven aan dat ze (vooral als ze net starten in het werkveld) bepaalde kennis en kunde missen in hun dagelijkse werk. Op de universiteit leren ze veel over het maken van analyses en zijn zij opgeleid tot wetenschapper. Ze kunnen daardoor goed analyses maken van oorzaken van gedrag en meedenken over wat iemand nodig heeft aan benadering. Als psycholoog kan je veel toevoegen door je wetenschappelijke en overstijgende manier van kijken naar situaties. Ze missen vanuit hun vooropleiding wel bepaalde kennis en vaardigheden voor hun dagelijkse werk. Dit gaat bijvoorbeeld over communicatievaardigheden en het begeleiden en coachen van collega’s. Hoe kan jij de ander een stapje verder helpen, terwijl diegene vastloopt in een situatie met een bewoner? Dit begeleiden is echter wel een groot en belangrijk onderdeel van het werk. Er is bij psychologen ook behoefte aan kennis over hoe om te gaan met zorgteams, collega’s en familie van bewoners. Doel is namelijk dat de zorg voor een bewoner wordt geoptimaliseerd en dat jij als psycholoog daar iets aan kunt bijdragen.

Met deze cursus willen we psychologen in het verpleeghuis vaardigheden mee geven waarmee ze effectiever zijn in het begeleiden en coachen van hun collega’s en familie van bewoners. Als jij anderen makkelijker in beweging kunt krijgen, heeft dit een groot effect op de dagelijkse zorg voor de bewoner. Met in beweging komen bedoelen we dat de collega of het familielid anders naar de bewoner gaat kijken en zich anders gaat gedragen. Daardoor komt er ook beweging in de kwaliteit van leven van de bewoner.

Wij zijn in dit ‘gat’ gesprongen omdat we er van overtuigd zijn dat deze kennis en vaardigheden iets kunnen toevoegen aan het optimaliseren van de zorg binnen het verpleeghuis.  Wij willen psychologen nog een stap verder helpen in hun prachtige vak!

De inhoud van de cursus:
Deze cursus is voor psychologen die in het verpleeghuis werken en meer willen leren over het begeleiden en coachen van collega’s, zorgteams en familieleden. In deze cursus willen we aan de ene kant theorie meegeven, maar vooral aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen. Naast uitleg en opdrachten in de grote groep, ga je aan de slag in een vast groepje met een eigen docent. Je gaat aan de slag met je eigen persoonlijke leerdoelen. Aan het einde van de cursus heb je vaardigheden meegekregen die jou kunnen helpen om een ander (collega, zorgteam of familie) in beweging te krijgen. We toetsen je vaardigheden aan de hand van een praktijktoets.

Dag 1: Jij in beweging!
Op deze dag sta jij als professional in het middelpunt. Jij bent namelijk het instrument in het begeleiden en coachen van anderen. De vragen waar we mee aan de slag gaan: Wie ben jij in contact met anderen? Wat straal je uit in het contact? Welke rollen neem jij makkelijk op je? Hoe kom jij op een ander over? Vanuit je eigen jeugd, opvoeding en het verloop van je leven heb je een bepaalde communicatiestijl ontwikkeld. Doel is dat jij je bewust wordt van jouw communicatiestijl en welke invloed dat heeft op anderen. Met welke situaties heb jij juist moeite en hoe kan jij daar anders mee omgaan? We gaan hier actief mee aan de slag, zodat ook jij in beweging komt en een stap verder komt. Je leerdoel stel je zelf voor de cursus op en licht je op dag 1 toe aan je subgroep.

Dag 2: teams in beweging
Jij werkt dagelijks met zorgteams die aan jou vragen hen advies te geven in een ingewikkelde situatie. Het samenwerken met zorgteams is soms een flinke uitdaging voor jou als psycholoog.  Wij hebben wel theoretische kennis en visie op hoe het zorgteam om moet gaan met een bewoner, maar regelmatig heeft een zorgteam er een hele andere visie op. Als gevolg hiervan kunnen doen ze niks of weinig met jouw adviezen. Hoe ga je hier mee om? Hoe verhoud je je tot zorgteams? En wie behandel je nu eigenlijk? De client, het team of allebei? We geven je in deze cursusdag vaardigheden mee, waardoor je teams veel meer begeleiding kunt bieden. Als zij zich gehoord en gezien voelen, lukt het hen ook makkelijker om in beweging te komen. Als je echt samen op kunt lopen met een zorgteam, dus samen in beweging komt, krijg je uiteindelijk veel betere zorg voor de bewoner. En hebben jij en het zorgteam veel meer plezier in het werk! Samen ben je veel sterker dan alleen.

Dag 3: familie in beweging
De begeleiding van familie is vaak ook een taak van de psycholoog in het verpleeghuis. Familie heeft een belangrijke rol voor een bewoner. Soms hoor je van een zorgteam de uitspraak: ‘Van de familie hebben we veel meer last dan van de bewoner’. In deze lesdag krijg je systemische vaardigheden mee die je kunnen helpen in de samenwerking met familie. We besteden ook aandacht aan de samenwerking tussen een familie en een zorgteam. We gaan allereerst kijken naar wie jij bent en vanuit welk systeem jij komt. Welke plek neem jij bijvoorbeeld groepen? Zicht hierop kan jou helpen in de samenwerking met familie. We gaan aan de slag met vaardigheden wat betreft meervoudige partijdigheid, procesgerichte vragen stellen en het omgaan met hoog oplopende emoties. Je leert meer over interactiepatronen bij ontspanning en stress en hoe jij deze bespreekbaar kunt maken. Een bewoner krijgt de beste zorg als de samenwerking in de driehoek bewoner- familie- organisatie goed is. Jij als psycholoog kunt ook daar een bijdragen aan leveren! 

Dag 4: allemaal in beweging
Op de laatste dag geef je in de ochtend een eindpresentatie van je praktijkopdracht in je subgroepje.

In de middag zullen we aan de slag gaan met creatieve werkvormen, die jij zou kunnen gebruiken in je dagelijkse werk. Hoe kan jij ervaringsgericht werken inzetten om anderen in beweging te krijgen?